KAPCSOLAT

Szakértelemmel és több évtizedes tapasztalattal

Stabil, időtálló és bővíthető infrastrukturális megoldásokat szállítunk.

Szakértelemmel és több évtizedes tapasztalattal

Szolgáltatásaink, tevékenységeink felölelik az informatikai projektek teljes életciklusát.

20+ éve

A hazai IT szektor aktív
résztvevői vagyunk

250000+

Informatikai eszközt
szállítottunk

Rendszerekben gondolkodunk

Részt veszünk az informatikai rendszerek feltérképezésében, tervezésében, kivitelezésében, üzembe helyezésében, üzemeltetésében és auditjában is.

Miért a SYSMAN?

A SYSMAN neve egyet jelent az együtt gondolkodással, a megoldásközpontúsággal, a megoldások széles választékával, aminek végkimenetele egy tökéletesen az ügyfelünk igényeire szabott eszköz és szolgáltatás portfólió.

  • Szakértelem
  • Ügyféltámogatás
  • Rugalmasság
  • Időtállóság
Lejátszás

Rendszerekben gondolkodunk

A 2002-ben alapított, 100%-ban magyar tulajdonú Sysman Informatikai Zrt. fő profilja: nagyvállalati informatikai infrastruktúra tervezése, kialakítása, optimalizálása, valamint üzemeltetése.

Referenciák

Hardver-, és
szoftverszállítás

Üzembehelyezés
és telepítés

Szállítói support
szolgáltatás

IT üzemeltetés
(L1, L2, L3)

Informatikai infrastruktúra
felmérés és tervezés

Atvilágítás
és optimalizálás

Biztonsági felülvizsgálatok
és tanácsadás

Informatikai biztonsággal
kapcsolatos projektek

Pályázatok

5G képes autonóm energiaellátású IoT ökoszisztéma egyedi szenzorok kutatása és alkalmazása a kritikus infrastruktúra védelemben

Az életünkhöz nélkülözhetetlen infrastruktúra-rendszerek biztonságos fenntartása, hosszútávú
üzemeltetése kiemelt feladat. Fejlesztésünk a kritikus infrastruktúrán belül a vízügyi, közlekedési és
speciális építményfajtákra koncentrált, különös tekintettel azokra, amelyeknél nincs (vagy nem megfelelő) az energiaellátás, ezért a kommunikációs csatorna nem biztosított. Ezeknél a létesítményeknél a megfelelő felügyelet jelentős humánerőforrást, időt és költséges módszereket igényel, a rendszeres műszeres vizsgálat és az általános adatelemzési, adattovábbítási módszerek nem alkalmazhatók. További problémát jelent a nehezen (vagy megépítésüket követően már egyáltalán nem) hozzáférhető helyeken lévő szerkezeti elemek vizsgálata (talaj- vagy vízszint alatti alaptestek, szerkezettel eltakart elemek, falszerkezetek, emberi életet veszélyeztető helyszínek).

A célunk az volt, hogy pilot fejlesztésünk keretében egy bizonyos kritikus létesítmény utólag, bontás nélkül már nem vizsgálható szerkezeti elemeinek folyamatos távérzékelési, felügyeleti és ellenőrzési technológiáját kidolgozzuk, az ellenőrzéshez szükséges nyomást, elmozdulást, repedést, rezgést, nedvességet mérő speciális IoT szenzorokat kifejlesszük, és megoldjuk ezen szenzorok lokális energiaellátását. A mért adatokat egy átjátszóállomás továbbítja a dedikált szerverre, ahol az adatok archiválódnak, és az előre feltöltött paraméterek mentén a protokoll előírásainak megfelelően a szerverprogram végrehajtja a szükséges beavatkozást.

A kritikus infrastruktúra építmények avulásából eredő meghibásodása esetén a hiba lokális feltárása gyakran lehetetlen, mivel a jelenleg a detektálásra használatos eszközök talajszint alatt, a betonban vagy magasan elhelyezkedő fémszerkezeteken nem képesek egyértelműen lokalizálni a hiba helyét és okát. Ebből eredően ilyen havaria helyzet megoldása komoly és időigényes bontási és építési feladatokkal járhat. Ezért ezen objektumok felügyeletére és üzemeltetésére kiemelkedő figyelmet kell összpontosítani. A jelenlegi technológiákkal a meghibásodások vagy rongálások csak utólagosan kezelhetők. A talajszint alatti meghibásodásokból eredő károkat csak nagy áldozatok és költségek árán lehet javítani. Így elengedhetetlen, hogy ezen építmények állapotát preventív, megelőző jelleggel lehessen vizsgálni és felügyelni, amely a tudomány jelenlegi állása szerint eddig nem megoldott.

A szerkezeti elemekre integrált szenzoraink, valamint az erre létrehozott IoT ökoszisztéma rendszer képes már kialakulóban lévő, a konkrét meghibásodásokat okozó problémákat detektálni (nedvesség- páratartalommérő folyamatosan méri a beton, a korrózióérzékelő a szerkezeti elemek állapotát, a nyúlásmérő a statikai elemek elmozdulását), amely az adatok értékelését követően lehetőséget teremt a beavatkozás szintjének meghatározására, így megelőzve a komoly károk kialakulását. Az IoT ökoszisztémához fejlesztettük ki azt a szoftvert, amely a kapott értékek fényében kezeli a beavatkozás szintjét, amely lehet megelőző karbantartás, karbantartás, javítás, elbontás. A prototípusunk alapján fejlesztett termék műszaki szempontból olyan innovációs tudást hordoz magában, amely ezen infrastruktúra üzemeltetőknek, katasztrófa és polgári védelemnek nyújt megoldást, hiszen az időben történő detektálás és a meghibásodás pontos helyszínének meghatározása megkönnyíti a döntéshozatali mechanizmust és a beavatkozás költségét nagymértékben csökkenti. A projektet a Sysman Zrt. sikeresen valósította meg.

Letölthető közlemények

Sajtóközlemény Sysman komunikáció

Új kutatás indul az egyén fiziológiai állapotának felmérésére, és a betegségek gyors diagnosztizálásának segítésére

A Sysman Informatikai Zrt. és az INFOTEC Kft. konzorciuma 386,01 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a GINOP-2.1.1-15-2015 program keretében meghirdetett Vállalatok K+F+I tevékenységek támogatására pályázati kiíráson.

Kedvezményezett neve: Sysman Informatikai Zrt.
A projekt címe: Intelligens fiziológiai monitor módszertani kutatása
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00251
A szerződött támogatás összege: 386.013.424 Ft
A támogatás mértéke: 68,5%A projekt befejezési dátuma: 2018.10.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célja olyan intelligens fiziológiai monitor módszertani kutatása volt, amely fiziológiai paramétereket mérve képes az egyén egészségügyi állapotáról diagnosztikát felállítani, következtetéseket levonni, további személyre szabott egészségügyi, kezelési, életviteli tanácsot adni.

Az intelligens fiziológiai monitor alkalmazása nem csak a beteg vagy időskorú felhasználók számára nyújt hasznos információkat, segítséget, hanem a kezelőorvosok, gondozók, ápolók mindennapi munkáját is megkönnyítheti. Az intelligens fiziológiai monitor eredményeit beteg és időskorúakon kívül használhatják profi- és amatőr sportolók, rehabilitáción résztvevők is.

A gyógyítás és az egészségügyi szolgáltatások iránti igény és keresletnövekvő tendenciát mutat. Ennek csak részben oka, hogy a népesség egyre nagyobb hányada időskorú. Emellett egyre több ember fordul az egészséges életvitel, az egészségmegőrzés, a sport, a wellness, illetve általában a profilaxis, a betegség megelőzés, prediktív életforma felé. A növekvő kereslet jelenleg jelentősen meghaladja a kínálatot. A megoldás csakis olyan eszközök és módszertanok együttes kutatásfejlesztésével érhető el, amelyek a felhasználó vagy a páciens fiziológiai paramétereit a mindennapi élet körülményei között is képesek regisztrálni, és ebből diagnosztikai, kezelési következtetéseket levonni.

A projekt keretében kutatott intelligens fiziológiai monitor beépített tudásbázisra támaszkodva, illetve a páciens fiziológiai adataiból kinyert állapotjelző információk felhasználásával képes szakértői rendszerként működni a mindennapi élet különböző területein, továbbá az intézményes gyógyításban.

Letölthető közlemények

Sajtóközlemény Sysman komunikáció

Többléptékű terjedési és diszperziós légszennyezettség modell módszertani kutatása és intelligens informatikai rendszer fejlesztése

A Sysman Informatikai Zrt. pályázati támogatást nyert egy egységes, objektív légszennyezettség modellezési módszertan kutatására. A projekt 2015. december végére sikeresen megvalósult. A projekt célja egy olyan a hazai és nemzetközi szabványokat integráló légszennyezettség modell…