Többléptékű terjedési és diszperziós légszennyezettség modell módszertani kutatása és intelligens informatikai rendszer fejlesztése

A pályázat időtartama: 2014. január 1. – 2015. december 31.

Magyar Kormány által nyújtott támogatás összege: 299.999.556 Ft

Támogatás mértéke: 70%

Kedvezményezett: Sysman Informatikai Zrt.

Pályázati azonosítószám: PIAC_13-1-2013-0141

A Sysman Informatikai Zrt. pályázati támogatást nyert egy egységes, objektív légszennyezettség modellezési módszertan kutatására. A projekt 2015. december végére sikeresen megvalósult. A projekt célja egy olyan a hazai és nemzetközi szabványokat integráló légszennyezettség modell módszertanának és webes szolgáltatásnak fejlesztése volt, amelynek segítségével a valós légköri és domborzati viszonyoknak megfelelően megbecsülhetők egy adott terület tervezett ipari beruházásaiból és fejlesztéseiből eredő levegőminőségi kockázatok.

A Többléptékű terjedési és diszperziós légszennyezettség modell módszertani kutatása és intelligens informatikai rendszer fejlesztése című pályázat célja egy olyan légszennyezettségi modell módszertanának kialakítása volt, amely megfelel a hazai és nemzetközi szabványoknak, és a számítások során a valós domborzathatást és meteorológiai viszonyokat veszi alapul. Segítségével valósághűen becsülhetők meg egy adott terület tervezett beruházásaiból, fejlesztéseiből eredő levegőminőségi kockázatok, az adott forrás(ok) hatásterületének kiterjedése, illetve az esetleges határérték-túllépések.

A módszertan kiemelt újdonsága, hogy egy egységes, jogszabályoknak megfelelő és manipulációtól mentes számítási módszert tesz elérhetővé, amely bármely gáznemű légszennyező anyag, illetve szálló por koncentrációjának modellezésére alkalmas. A rendszer további újdonsága, hogy a pont-, diffúz és vonalforrások mellett a bűzforrások modellezésére is képes, illetve egyszerre több, akár különböző típusú (de azonos szennyezőanyagot kibocsátó) forrást is tud kezelni.

A módszertant integráló webes szolgáltató rendszerből a szennyező forrás adatainak megadását követően egyszerűen, automatikusan kinyerhetők a levegőminőséggel kapcsolatos információk, melyek grafikusan és táblázatban számszerűsítve, nyomtatható elektronikus dokumentumba összefűzve is elérhetőek. A rendszert az ipari beruházók, a tanácsadó cégek és a hatóságok egyaránt hatékonyan használhatják az engedélyeztetési eljárások során.
A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg.