5G IoT

Célunk, hogy pilot fejlesztésünk keretében egy bizonyos kritikus létesítmény utólag, bontás nélkül már nem vizsgálható szerkezeti elemeinek folyamatos távérzékelési, felügyeleti és ellenőrzési technológiáját kidolgozzuk, az ellenőrzéshez szükséges nyomást, elmozdulást, repedést, rezgést, nedvességet mérő speciális IoT szenzorokat kifejlesszük, és megoldjuk ezen szenzorok lokális energiaellátását. A mért adatokat egy átjátszóállomás továbbítja a dedikált szerverre, ahol az adatok archiválódnak, és az előre feltöltött paraméterek mentén a protokoll előírásainak megfelelően a szerverprogram végrehajtja a szükséges beavatkozást.

A kritikus infrastruktúra építmények avulásából eredő meghibásodása esetén a hiba lokális feltárása gyakran lehetetlen, mivel a jelenleg a detektálásra használatos eszközök talajszint alatt, a betonban vagy magasan elhelyezkedő fémszerkezeteken nem képesek egyértelműen lokalizálni a hiba helyét és okát. Ebből eredően ilyen havaria helyzet megoldása komoly és időigényes bontási és építési feladatokkal járhat. Ezért ezen objektumok felügyeletére és üzemeltetésére kiemelkedő figyelmet kell összpontosítani. A jelenlegi technológiákkal a meghibásodások vagy rongálások csak utólagosan kezelhetők. A talajszint alatti meghibásodásokból eredő károkat csak nagy áldozatok és költségek árán lehet javítani. Így elengedhetetlen, hogy ezen építmények állapotát preventív, megelőző jelleggel lehessen vizsgálni és felügyelni, amely a tudomány jelenlegi állása szerint eddig nem megoldott.

Elképzelésünk szerint a szerkezeti elemekre integrált szenzoraink, valamint az erre létrehozott IoT ökoszisztéma rendszer képes lesz a már kialakulóban lévő, a konkrét meghibásodásokat okozó problémákat detektálni (nedvesség- páratartalommérő folyamatosan méri a beton, a korrózióérzékelő a szerkezeti elemek állapotát, a nyúlásmérő a statikai elemek elmozdulását), amely az adatok értékelését követően lehetőséget teremt a beavatkozás szintjének meghatározására, így megelőzve a komoly károk kialakulását. Az IoT ökoszisztémához fejlesztjük ki azt a szoftvert, amely a kapott értékek fényében kezeli a beavatkozás szintjét, amely lehet megelőző karbantartás, karbantartás, javítás, elbontás. A prototípusunk alapján kifejleszthető termék műszaki szempontból olyan innovációs tudást hordoz magában, amely ezen infrastruktúra üzemeltetőknek, katasztrófa és polgári védelemnek nyújt megoldást, hiszen az időben történő detektálás és a meghibásodás pontos helyszínének meghatározása megkönnyíti a döntéshozatali mechanizmust és a beavatkozás költségét nagymértékben csökkenti.

Többléptékű terjedési és diszperziós légszennyezettség modell módszertani kutatása és intelligens informatikai rendszer fejlesztése

A pályázat időtartama: 2014. január 1. – 2015. december 31.

Magyar Kormány által nyújtott támogatás összege: 299.999.556 Ft

Támogatás mértéke: 70%

Kedvezményezett: Sysman Informatikai Zrt.

Pályázati azonosítószám: PIAC_13-1-2013-0141

A Sysman Informatikai Zrt. pályázati támogatást nyert egy egységes, objektív légszennyezettség modellezési módszertan kutatására. A projekt 2015. december végére sikeresen megvalósult. A projekt célja egy olyan a hazai és nemzetközi szabványokat integráló légszennyezettség modell módszertanának és webes szolgáltatásnak fejlesztése volt, amelynek segítségével a valós légköri és domborzati viszonyoknak megfelelően megbecsülhetők egy adott terület tervezett ipari beruházásaiból és fejlesztéseiből eredő levegőminőségi kockázatok.

A Többléptékű terjedési és diszperziós légszennyezettség modell módszertani kutatása és intelligens informatikai rendszer fejlesztése című pályázat célja egy olyan légszennyezettségi modell módszertanának kialakítása volt, amely megfelel a hazai és nemzetközi szabványoknak, és a számítások során a valós domborzathatást és meteorológiai viszonyokat veszi alapul. Segítségével valósághűen becsülhetők meg egy adott terület tervezett beruházásaiból, fejlesztéseiből eredő levegőminőségi kockázatok, az adott forrás(ok) hatásterületének kiterjedése, illetve az esetleges határérték-túllépések.

A módszertan kiemelt újdonsága, hogy egy egységes, jogszabályoknak megfelelő és manipulációtól mentes számítási módszert tesz elérhetővé, amely bármely gáznemű légszennyező anyag, illetve szálló por koncentrációjának modellezésére alkalmas. A rendszer további újdonsága, hogy a pont-, diffúz és vonalforrások mellett a bűzforrások modellezésére is képes, illetve egyszerre több, akár különböző típusú (de azonos szennyezőanyagot kibocsátó) forrást is tud kezelni.

A módszertant integráló webes szolgáltató rendszerből a szennyező forrás adatainak megadását követően egyszerűen, automatikusan kinyerhetők a levegőminőséggel kapcsolatos információk, melyek grafikusan és táblázatban számszerűsítve, nyomtatható elektronikus dokumentumba összefűzve is elérhetőek. A rendszert az ipari beruházók, a tanácsadó cégek és a hatóságok egyaránt hatékonyan használhatják az engedélyeztetési eljárások során.
A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg.

 


 

Új kutatás indul az egyén fiziológiai állapotának felmérésére, és a betegségek gyors diagnosztizálásának segítésére

Kedvezményezett neve: Sysman Informatikai Zrt.
A projekt címe: Intelligens fiziológiai monitor módszertani kutatása
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00251
A szerződött támogatás összege: 386.013.424 Ft
A támogatás mértéke: 68,5%
A projekt befejezési dátuma: 2018.10.31.
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célja olyan intelligens fiziológiai monitor módszertani kutatása volt, amely fiziológiai paramétereket mérve képes az egyén egészségügyi állapotáról diagnosztikát felállítani, következtetéseket levonni, további személyre szabott egészségügyi, kezelési, életviteli tanácsot adni.

Az intelligens fiziológiai monitor alkalmazása nem csak a beteg vagy időskorú felhasználók számára nyújt hasznos információkat, segítséget, hanem a kezelőorvosok, gondozók, ápolók mindennapi munkáját is megkönnyítheti. Az intelligens fiziológiai monitor eredményeit beteg és időskorúakon kívül használhatják profi- és amatőr sportolók, rehabilitáción résztvevők is.

A gyógyítás és az egészségügyi szolgáltatások iránti igény és keresletnövekvő tendenciát mutat. Ennek csak részben oka, hogy a népesség egyre nagyobb hányada időskorú. Emellett egyre több ember fordul az egészséges életvitel, az egészségmegőrzés, a sport, a wellness, illetve általában a profilaxis, a betegség megelőzés, prediktív életforma felé. A növekvő kereslet jelenleg jelentősen meghaladja a kínálatot. A megoldás csakis olyan eszközök és módszertanok együttes kutatásfejlesztésével érhető el, amelyek a felhasználó vagy a páciens fiziológiai paramétereit a mindennapi élet körülményei között is képesek regisztrálni, és ebből diagnosztikai, kezelési következtetéseket levonni.

A projekt keretében kutatott intelligens fiziológiai monitor beépített tudásbázisra támaszkodva, illetve a páciens fiziológiai adataiból kinyert állapotjelző információk felhasználásával képes szakértői rendszerként működni a mindennapi élet különböző területein, továbbá az intézményes gyógyításban.

További információ kérhető:
E-mail: monitor@sysman.hu

 


 

SWLIC-2017 – Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdésében a központosított közbeszerzési eljárás lefolytatására kijelölt beszerző szervezet (a továbbiakban: BESZERZŐ), a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint új szoftverlicencek beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatásokra (a továbbiakban: szállítás) vonatkozó beszerzési igényeinek kielégítése érdekében, keretmegállapodást kötött a Sysman Informatikai Zrt.-vel.

 

 1. rész: Oracle szoftverlicencek, adatbáziskezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei, bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

 

Keretmegállapodás száma: KM0104SLIC17

Keretmegállapodás érvényessége: 2017.08.01-től – 2020.07.31.-ig.

Rendelés módja: közvetlen (2m Ft-ig) vagy verseny újranyitás

Az egyedi rendelések értékében a szolgáltatás aránya nem haladhatja meg a teljes rendelési érték 40%-át.

 

Konzorciumvezető: Sysman Informatikai Zrt.

 

Közös ajánlattevők:

Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10.)

Invigor Kft (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D)

Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság  (1023 Budapest, Bécsi út 4.)

FORNAX SI Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1.)

S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.)

 

 

 

 

 1. rész: IBM szoftverlicencek, adatbáziskezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei, bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

 

Keretmegállapodás száma: KM0305SLIC17

Keretmegállapodás érvényessége: 2017.08.01-től – 2020.07.31.-ig.

Rendelés módja: közvetlen (2m Ft-ig) vagy verseny újranyitás

Az egyedi rendelések értékében a szolgáltatás aránya nem haladhatja meg a teljes rendelési érték 40%-át.

 

Konzorciumvezető: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi ZRt.

 

Közös ajánlattevők:

Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10.)

UniOffice Rendszerház Kft.  (1111 Budapest, Kende u. 3.)

 

 

 1. rész: Novell szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

 

Keretmegállapodás száma: KM0401SLIC17

Keretmegállapodás érvényessége: 2017.08.01-től – 2020.07.31.-ig.

Rendelés módja: közvetlen (2m Ft-ig) vagy verseny újranyitás

Az egyedi rendelések értékében a szolgáltatás aránya nem haladhatja meg a teljes rendelési érték 40%-át.

 

Konzorciumvezető: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Közös ajánlattevők:

Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10.)

99999 Informatika Kft. (1118 Budapest, Rétköz u 5.)

ALOHA Informatika Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 1. B. 7. emelet)

DAMIT Informatika Kft. (6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt 3.)

RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.)

SRVT2017- Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

SRVT2017- Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdésében a központosított közbeszerzési eljárás lefolytatására kijelölt beszerző szervezet (a továbbiakban: BESZERZŐ), a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére x86 és nem x86 alapú szerverek, valamint tárolók és szolgáltatások beszerzési igényeinek kielégítése érdekében, keretmegállapodást kötött a Sysman Informatikai Zrt.-vel.

 

 1. rész Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)

Homogén gyártmánycsaládok tekintetében teljes portfólióval rendelkező x86 alapú szerverek és tárolók valamint megjelenítők, kapcsolódó szolgáltatások

 

Keretmegállapodás száma: KM0104SRVT17

Keretmegállapodás érvényessége: 2017.10.27-től – 2019.10.26.-ig.

Rendelés módja: közvetlen (40m Ft-ig) vagy verseny újranyitás

 

Konzorciumvezető: Sysman Informatikai Zrt.

 

Közös ajánlattevők:

Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10.)

CLARMONT I.S. Kft. (1054 Budapest V. kerület, Tüköry utca 3.)

Docage Kft. (1025 Budapest, Csalán u. 35/A)

Gamax Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d)

MVM BSZK Zrt. (1117 Budapest XI. kerület, Budafoki út 54.)

SCI-Hálózat zRt. (1142 Budapest, Szihalom u. 7.)

 

 

 

 

 1. rész Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)

Homogén gyártmánycsaládok tekintetében teljes portfólióval rendelkező nem x86 alapú szerverek és tárolók valamint megjelenítők, kapcsolódó szolgáltatások

 

Keretmegállapodás száma: KM0204SRVT17

Keretmegállapodás érvényessége: 2017.10.27-től – 2019.10.26.-ig.

Rendelés módja: közvetlen (40m Ft-ig) vagy verseny újranyitás

 

Konzorciumvezető: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi ZRt.

 

Közös ajánlattevők:

Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10.)

Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi ZRt. (1118 Budapest, Gombócz Z. u. 12. fsz. 1.)

HumanoIT Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)

AREUS Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.)

Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.)

EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.)

Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.)

ISO

Társaságunk informatikai rendszerének állandó tökéletesítése érdekében adat- és információkezelési munkamódszereinket állandóan fejlesztjük, illetve az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány (továbbiakban: MSZ ISO/IEC 27001 szabvány) alapján kialakított információbiztonsági irányítási rendszer alkalmazásával foglaljuk rendszerbe. Ezzel párhuzamosan szolgáltatási rendszerünk biztonságát, fejlesztését és folytonosságát is biztosítjuk az MSZ ISO/IEC 20000-1:2007
szabvány (továbbiakban: MSZ ISO/IEC 20000 szabvány) alapján kialakított és bevezetett szolgáltatásirányítási szabvány segítségével.

Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek heterogén informatikai rendszerek, és ezen belül storage és storage-közeli alkalmazások bevezetésében, disaster megoldások tervezésében, SAN kialakításban, cluster építésben, terheléselosztó és hibatűrő rendszerek megvalósításában és üzemeltetésében. Külön hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy az általunk vezetett projekt végtermékeként időtálló, költséghatékony megoldás szülessen, ezért a projektben
résztvevőktől a legmagasabb minőségű munkát követeljük meg. A Sysman Informatikai Zrt. több nagyvállalati és banki ügyfele számára nyújt 7×24 órás hardver és szoftver támogatási szolgáltatást az év 365 napján. Szerviz és implementációs tevékenységünk támogatására saját teszt labort hoztunk létre, ahol ajánlott
megoldásainkat még az implementáció előtt ellenőrizni tudjuk csökkentve ezáltal a változáskezelés kockázatát. Majd minden, a mai piacot meghatározó gyártóval partneri kapcsolatra törekszünk, ezért akár a legváltozatosabb konfigurációk kiépítésére is lehetőségünk van.
Az Oracle és a Sysman a közös demóközpont létrehozásával nyújt lehetőséget a hazai érdeklődőknek, illetve a környező országok ügyfeleinek arra, hogy saját adatbázisaikat teszteljék a Magyarországon elsőként bemutatásra kerülő Oracle Exadata szerveren, és meggyőződjenek arról, hogy a kimagasló teljesítményű rendszer milyen teljesítmény- és sebességnövekedést tud nyújtani számukra.

Cégünk széleskörű üzemeltetési támogatási szolgáltatásokat kínál ügyfelei részére. Üzemeltetési szolgáltatási tevékenységünk a részleges szolgáltatásoktól (adatbázis-kezelő üzemeltetési támogatása) a nagy megbízhatóságú, komplett rendszer- illetve alkalmazás-felügyeletig terjed. Üzemeltető személyzetünk naprakész tudással és ismeretekkel rendelkezik annak érdekében, hogy a támogatott rendszer működtetése, valamint az esetleges hibajavítás minél hatékonyabban történjen. Nagy tapasztalattal rendelkezünk összetett, misszió-kritikus és 7×24 órás rendelkezésre állású rendszerek felügyeletében és üzemeltetésében, mellyel a legbonyolultabb rendszerek működtetése is magabiztosan ellátható.

SZGRK17 – kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdésében a központosított közbeszerzési eljárás lefolytatására kijelölt beszerző szervezet (a továbbiakban: BESZERZŐ), a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére homogén és általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzési igényeinek kielégítése érdekében, keretmegállapodást kötött a Sysman Informatikai Zrt.-vel.

 1. rész Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Dell márkájú monitorok, notebookok és asztali számítógépek, valamint ezek kiegészítői

 

Keretmegállapodás száma: KM0101SZGRK

Keretmegállapodás érvényessége: 2017. július 10-től – 2020.07.10.-ig.

Rendelés módja: közvetlen (8m Ft-ig) vagy verseny újranyitás

 

Konzorciumvezető: Sysman Informatikai Zrt.

 

Közös ajánlattevők:

Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10.)

Delta Informatika Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.)

 

 1. rész Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Monitorok, notebookok és asztali számítógépek, valamint ezek kiegészítői

 

Keretmegállapodás száma: KM0219SZGRK

Keretmegállapodás érvényessége: 2017. július 10-től – 2020.07.10.-ig.

Rendelés módja: közvetlen (8m Ft-ig) vagy verseny újranyitás

 

Konzorciumvezető: Sysman Informatikai Zrt.

 

Közös ajánlattevők:

Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10.)

rólunk

A 2002-ben alapított, 100%-ban magyar tulajdonú Sysman Informatikai Zrt. fő profilja: nagyvállalati informatikai infrastruktúra tervezése, kialakítása, optimalizálása, valamint üzemeltetése.

Forgalom 2020-ban: 9 milliárd forint            Létszám: 60 fő

 

TEVÉKENYSÉGEK

Nagyvállalati és államigazgatási szervek informatikai (hardver és szoftver) infrastruktúrájának tervezése

 • NISZ Zrt. – Kormányzati Adatközpont (KAK) számos elemének tervezése, szerver-, storage- és virtualizációs környezetek tervezése és implementálása,
 • Takarékbank – szerver és storage infrastruktúra tervezése.

Informatikai környezet átvilágítása és optimalizálása

 • Országos Tisztiorvosi Hivatal – hardver és szoftver infrastruktúra, valamint üzemeltetési folyamatok átvilágítása, optimalizációs javaslatok kidolgozása,
 • NISZ-be beköltöző intézmények előzetes átvilágítása és „felhő-kész” állapotra vonatkozó javaslatok kidolgozása,
 • MFB – a Bank informatikai környezetének átvilágítása és javaslattétel.

Informatikai biztonsági felülvizsgálatok és tanácsadás

 • Országos Széchenyi Könyvtár számára adatvédelmi felelős (DPO) biztosítása,
 • Országos Széchenyi Könyvtár OKR projetkjének információ biztonsági támogatása,
 • Központi államigazgatási intézmény sérülékenység vizsgálata,
 • Központi állami tulajdonban lévő pénzintézet kritikus alkalmazásának sérülékenység vizsgálata.

Hardver és szoftver szállítás

 • Magyar Államkincstár részére Oracle szoftver licencek szállítása,
 • Magyar Államkincstár részére nagyvállalati adattároló eszközök bővítése,
 • Országos Bírói Hivatal és társintézményei részére 8500 db monitor szállítása,
 • MÁV Start részére Oracle hardver és szoftver komponensek beillesztése,
 • NISZ részére szerver szállítás.

Informatikai biztonsággal kapcsolatos projektek

 • Magyar Államkincstár részére új generációs tűzfalak szállítása,
 • NISZ Zrt. részére vírusvédelmi megoldás szállítása és támogatása.

Support szolgáltatás

 • Magyar Államkincstár részére Intel alapú szerverek supportja, meghibásodás esetén hibajavítás,
 • MÁV Jegyértékesítési (JÉ) rendszere alatti hardver infrastruktúra 7×24 órás támogatása, garantált hibaelhárítással,
 • MFB részére RedHat Linux support.

Üzemeltetés támogatás

 • Vodafone részére Microsoft és Linux környezetek napi szintű üzemeltetés támogatása,
 • NISZ Zrt. Ügyfélkapu rendszerének hardver és szoftver környezetének támogatása,
 • VPE – Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. teljes IT infrastruktúrájának üzemeltetése.

Gyenge áramú rendszerek tervezése és kivitelezése

 • Párizsi Udvar Hotel strukturált épület hálózat és kamera rendszer tervezés és megvalósítás,
 • MTVA székház optikai- és réz hálózat bővítése.

TANÚSÍTVÁNYOK:

 • ISO 9001:2008 minőségbiztosítási tanúsítvány,
 • ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvány,
 • ISO 20000 szolgáltatás menedzsment tanúsítvány,
 • ISO 27001 információ biztonsági tanúsítvány